1. CSR Stratégia és Irányelvek:

A Masterplast Csoport CSR stratégiájának céljai és főbb irányelvei: 

A Masterplast vállalat elkötelezett a felelős működés mellett, amely megközelítés szerves részeként figyelemmel és törődéssel viseltet a környezete és a környezetében élők iránt. A Társaság CSR tevékenységei a vállalat működésének integráns részei, hozzájárulva a munkatársak elkötelezettségének növeléséhez és a Társaság értékrendjének gyakorlati kifejezéséhez. 

 • A Társaság CSR tevékenységeit a teljes leányvállalati működési területére kiterjesztve végzi.

 • A Vállalat CSR tevékenysége megvalósításának alapja az eredményes működés, mellyel arányosan finanszírozza programjait.  

 • A Masterplast társadalmi felelősségvállalási programja szigorú etikai normák mentén, átláthatóan és körültekintően kerül megvalósításra.

Az adományozási stratégiában a Vállalat támogatási tevékenységei szakmai, stratégiai és etikai irányelvek alapján történnek, melynek célja, hogy a Társaság CSR aktivitásai az egész társadalom és a csoport számára is értékteremtőek legyenek. 

A Masterplast Nyrt. 2022-ben tagja lett a BCSDH — Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért szervezetének. A BCSDH a fenntartható fejlődés irányában elkötelezett vállalatok közössége, mely együtt dolgozik azon rendszerek átalakításának felgyorsításán, melyek a klímasemleges, természet-pozitív és igazságosabb jövőhöz szükségesek. A Masterplast egyetért a BCSDH felelős vállalatvezetési irányelveivel és alkalmazza is azokat a mindennapi munka során. Így ezen elvek kiterjednek a CSR tevékenységeire is.

https://www.masterplastgroup.com/a-fenntarhato-vallalatvezetes-iranyelvei/

 1. Adományozási Politika:

A Masterplast csoport CSR tevékenységei szorosan kapcsolódnak a vállalat üzleti tevékenységéhez, értékrendjéhez és kifejezik a Társaság elkötelezettségét a társadalmi felelősségvállalás és fenntarthatóság terén. Alapelv, hogy a Masterplast adományozási politikája a társadalmi hasznosságot és a vállalat értékrendjének tükröződését helyezi előtérbe. A támogatási tevékenység során kiemelt fókuszba helyezi a közvetlen környezetében élők, a helyi közösségek támogatását és törekszik a hosszú távú, partnerségen alapuló együttműködések kialakítására. 

Ez alapján öt fő támogatási terület köré szerveződnek a CSR aktvitások:

 1. Gyermekjólét és gyermekegészség

A Vállalat kiemelten támogatja a gyermekjóléti programokat

A Társaság adományozási gyakorlatában kiemelt figyelmet fordít a gyermekek jólétét és egészségét támogató programokra, illetve a gyermekek teljes élethez való hozzásegítésére. Emellett a gyermekek környezethez és egészséghez kapcsolódó szemléletformálása és edukációja is fontos a Masterplast számára, amely szempontrendszerként megjelenik a további támogatási területek aktivitásaiban is.

 1. Környezetvédelem és környezettudatosság 

A Vállalat céljaival összhangban álló környezetvédelmi és oktatási projektek

A Vállalat fő tevékenysége által szorosan kapcsolódik a klímavédelmi célok eléréséhez, az épületek energiafogyasztásának és karbonlábnyomának csökkentése révén pedig a fenntartható jövő megteremtéséhez. A Masterplast számára kiemelten fontos a fenntartható gondolkodás átültetése az építőipari gyakorlatba, beruházási és üzleti működési gyakorlatában is erőforrásokat áldoz a körforgásos gazdálkodási kultúra előretörése és a fenntartható működés elősegítése érdekében. 

 1. Helyi értékteremtés

A lokális közösségek támogatása, ahol a Vállalat munkatársai élnek

A Cégcsoport kiemelten fontosnak tartja, hogy helyi értékteremtési aktivitásaival javítsa a munkatársak és családjaik életlehetőségeit és jólétét. A lokális támogatási programok a társadalmi hasznosság és az értékrend kifejezésének alapelvei mentén valósulnak meg, ahol fontos szempont a minél szélesebb helyi társadalmi haszonélvező kör elérése.

 1. Sport és Egészség

Egészséges életmód és sporttevékenységek támogatása

A Társaság kiemelt figyelmet fordít a sport és az egészséges életmód támogatására, mely motívum gyakran megjelenik a gyermekjóléti programok és a helyi értékteremtési programok aktivitásaiban is. A Társaság egyéni szinten sportolási lehetőséggel támogatja munkatársait, csoportos mozgás és sport projektek támogatásával a helyi közösségeket, valamint országos működésű amatőr és versenysportszervezeteket.

 1. Szakmai programok 

Az építőipari szakma fejlődését elősegítő kezdeményezések támogatása

A Masterplast számára kiemelten fontos terület az építőipar fenntarthatóságának elősegítése, melynek fontos eleme az építőipari szakma szemléletének fejlesztése az edukációban való részvétellel, szakmai véleményformálással és tervpályázati projektek indításával.

 1. CSR Aktivitások és Programok:

A Cégcsoport kiemelten fontosnak tartja, hogy ne csak munkáltatóként vegyen részt szűkebb környezete gazdasági és társadalmi életében, hanem támogatóként segítse a társadalmi szerepvállalást magukra vállaló alapítványok, egyesületek munkáját.

A Masterplast legfontosabb CSR aktivitásainak felsorolása:

 • A Masterplast Csoport 2015 óta támogatója, 2020-tól kezdődően pedig főtámogatója a Magyar Gyermekmentő Alapítványnak. A támogatás célzott eszközbeszerzéseket támogató pénzadományokkal, valamint marketing és szakmai támogatással, közös edukációs projektek életre hívásával valósul meg. Évente több ezer szülő, pedagógus és sportedző elsősegély oktatása valósul meg az együttműködés révén és az anyagi támogatás révén lehetővé válik az Alapítvány eszközparkjának megújítása és infrastrukturális beruházásainak megvalósítása.

 • A társaság 2013-óta aktív támogatója a KÉPES programnak, amely Székesfehérvár Önkormányzatának, és a helyben működő vállalatok együttműködéséből, helyi közösségi projektek támogatására jött létre, elsősorban helyi óvodai és iskolai felújítási és fejlesztési projektek megvalósítására.

 • A vállalat 2002-ben vette birtokba központi telephelyét Sárszentmihályon, és ettől kezdve aktív részese és támogatója a helyi közösség életének. A településen megvalósult fejlesztésekben zömében főtámogatóként és szakmai partnerként is részt vesz, így valósulhatott meg az új játszótér, valamint megújulhatott az óvoda és az orvosi rendelő. 

 • A Masterplast elsőként indította el a magyar építőiparban körforgásos gazdálkodási modelljét. Ez egy nagyon fontos mérföldkő, amely a Vállalat által gyártott hőszigetelőanyagok újrahasznosítását célozza és a gyakorlatban biztosít környezettudatos választási alternatívát a felhasználók számára. A program segítségével évente mintegy 10 ezer köbméter polisztirol újrahasznosítása valósul meg és a gyakorlatban is érzékelteti a vállalat elkötelezettségét a környezetvédelem és a fenntartható építőipar iránt. 

 • A Zöld gondolkodás fejlesztése. A Társaság számos kisebb projekt megvalósításával támogatja a környezettudatos gondolkodás fejlődését, aminek a keretében létrejött már faültetés, fecskementés, csatornatisztítás, szelektív hulladékgyűjtő rendszer, és az egyszer használatos műanyagok alkalmazásának visszaszorítása is.

 • A Vállalat támogatja munkatársai egészségmegőrzését, cégen belüli sportolási lehetőséggel és közös sportolási lehetőségek támogatásával, mint pl. futóverseny indulási lehetőségek szponzorálásával és munkatársi futball csapatok támogatásával.

 • A Masterplast Csoport megalakulása óta főtámogatója az Országos Minifutball Szövetségnek, mellyel szélesebb társadalmi haszonélvezői kör számára valósítja meg az amatőr sportolási lehetőségek elérhetőségét.

 • A Masterplast támogatja a versenysportot is, országos viszonylatban a fiatal magyar sporttehetségeit és jövő olimpikonjait támogató BOM — A Magyar Sportért Alapítvány támogatásával, régiós viszonylatban a HYDRO FEHÉRVÁR AV19 jégkorong klub szponzorálásával, egyéni viszonylatban pedig Illés Fanni — paralimpikon úszóbajnok szponzorálásával.

 • A Masterplast leányvállalati CSR aktivitásai is folyamatosan fejlődnek. Szabadkán a kórház eszközbeszerzéseit, és a felsőoktatás támogatását valósítja meg programjával a szerbiai leányvállalat. Romániában hosszútávú iskolafelújítási programot támogat a helyi cég, míg Horvátországban gyermek futball csapatot, Lengyelországban pedig az Ukrajnában zajló háború elől menekülő családok támogatása valósul meg.

 1. A CSR aktivitások hatása 

A Masterplast Csoport társadalmi felelősségvállalási programjai pozitív hatást gyakorolnak a közösség életére, a Vállalat munkavállalóira és a Társaság üzleti megítélésére. Az évek során elnyert számos különböző fenntarthatósági és munkáltatói díjakon keresztül külső szervezetek is visszajelzik a Társaság programjainak hasznosságát, amelyet a munkatársaktól, partnerektől és hétköznapi emberektől érkező visszajelzések is megerősítenek. A Vállalat CSR tevékenységei a Társaság ESG riportjának integráns részét képezik. A CSR aktivitások konkrét hatásainak mérése és feldolgozása a Társaság ESG riportjában kerül bemutatásra, melynek részletessége folyamatosan fejlődik.

 1. CSR esettanulmány

Magyar Gyermekmentő Alapítvány és a Masterplast

A Masterplast a szélesebb körű társadalmi felelősségvállalás elkötelezett híveként munkatársai és partnerei segítségével 2015 óta, kibővült aktivitással támogatja a Magyar Gyermekmentő Alapítványt. Az Alapítvány az együttműködés révén hatékonyabban képes ellátni küldetését, aminek során évente több, mint 2000 esetben lát el speciális gyermekmentési feladatokat az Országos Mentőszolgálat koordinációjával és több, mint 2500 embert elsősegély oktatását végzi el.  

Legyünk Együtt Gyermekmentők! — A kezdetek

Az együttműködés első lépéseként a Masterplast elindította a „Legyünk Együtt Gyermekmentők” kampányát, melynek célja, hogy a partnerek és a vásárlók bevonásával célzott anyagi segítséget nyújtson az Alapítvány orvostechnikai berendezéseinek beszerzésében. A kampány lényege, hogy a Masterplast egy meghatározott termékkörének értékesítéséből befolyt pénzből elkülönít egy adományalapba egy meghatározott részt és így a partnerek és a végfelhasználók bevonásával folytatja a gyűjtést. A kampány az első évtől kezdve sikeresen zajlik, és évente egyszer megismétlődik. Összesítésben már több, mint 20 millió forint direkt adományösszeggel járult hozzá a Masterplast a Magyar Gyermekmentő Alapítvány hatékony működéséhez.

18 év 40.000 megmentett gyermek 45.000 szülő oktatása
Adó 1% Adószám: 18116533-1-42 Legyen Ön is Gyermekmentő!

https://www.mgya.org/

Masterplast & MGYA elsősegély tanfolyam — az oktatás életeket menthet!

Az együttműködés következő elemeként 2018-ban sikerült életre hívni a Masterplast — MGYA elsősegély nyújtó tanfolyam sorozatot oktatási intézmények és sportszervezetek számára. Mivel egészségügyi vészhelyzet esetén az első néhány perc kulcsfontosságú, ezért fontos, hogy a gyerekekkel foglalkozó pedagógusok és edzők is rendelkezzenek a megfelelő ismeretekkel. A vállalat ezt felismerve indította el elsősegélynyújtó oktatási programját a Magyar Gyermekmentő Alapítvánnyal közösen, ahol bemutatják a résztvevőknek, mit kell tenniük vészhelyzet esetén. Az eddigi képzéseken eddig már több ezer pedagógus, szülő és sportszakember vett részt.

Adó 1% kampány — Segítünk több pénzt gyűjteni

A Masterplast folyamatos marketing szakmai és hirdetési támogatást is biztosít az MGYA számára, mellyel az alapítvány hatékonyabban képes a működéséhez nélkülözhetetlen források megszerzésére. Az Adó 1% kampányban az Alapítvány rendszeresen bekerül az ország 15 legsikeresebb adománygyűjtő szervezetei közé, amivel egy fontos stratégiai célja valósul meg az együttműködésnek.

Gyermekmentő Pont Balatonlellén — Megvalósuló fejlesztések 

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány az Országos Mentőszolgálattal együttműködésben, a Balatonlellei Önkormányzat, a Masterplast és több cég támogatásával Gyermekmentési Pontot épített Balatonlellén. A sikeres gyűjtési kampányok és szakmai támogatás segítségével az Alapítvány 2022-ben meg tudta valósítani nagy fejlesztési projektjét, amely révén magas színvonalon tudja ellátni életmentő tevékenységét a nyári balatoni szezon megnövekedett esetszámai mellett is.