Átadták az új óvodaépületet Sárszentmihályon

663 millió forintból valósult meg a település új intézménye.

Szeptember elsején délelőtt adták át Sárszentmihály új, három csoportszobás modern óvodaépületét a település központjában, melyet azonnal birtokba vehettek a gyerekek is. Az ünnepélyes szalagátvágáson a meghívottakon, a szülőkön és az óvodásokon kívül részt vett Bóna Zoltán, a helyi szintű és hazai forrásból megvalósuló településfejlesztési programok összehangolásáért és népszerűsítéséért felelős miniszteri biztos, Pálffy Károly, a Fejér Vármegyei Közgyűlés alelnöke, Schneider Istvánné Székesfehérvári Járási Hivatalvezető-helyettes, Törő Gábor, térségünk országgyűlési képviselője, Óber Andrea polgármester, Dr. Nagy Ildikó, Sárszentmihály jegyzője, Molnár Dezső alpolgármester,  a támogató Masterplast Nyrt. képviseletében Ács Balázs, a vállalat alelnöke, valamint Nagy Ilona óvodavezető, a település képviselő-testületének tagjai, intézményvezetői, a szülői szervezetek és a sárszentmihályi egyesületek tagjai.

Óber Andrea polgármester beszédében elmondta: „Ez az épület nem csak egy új kezdetet szimbolizál, hiszen hosszú történelmi hátteret hordoz magában. Régen itt állt egy kúriaépület, majd pedig iskola és kultúrház szolgálta a közösséget. Az új óvodaépület most továbbviszi a régi hagyományt: az itt folyó oktató-nevelőmunka is hozzájárul majd ahhoz, hogy ez a hely továbbra is központi szerepet játsszon a településünk életében.”

Az új épületet Mayer László római katolikus helyettes esperes szentelte fel, majd Szabó Virág református lelkész megáldotta a jelenlévőket. Az ünnepi műsorban az óvodás gyermekeken kívül fellépett citeramuzsikával Balázs Lilla Enikő, tánc produkcióval pedig Payer Dóra, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művésze. A hivatalos program végén Szilvási Grund Helga zenés-játékos foglalkozásra invitálta a gyerekeket.

A KEZDETEK

A 2019. októberében felállt új Sárszentmihályi Képviselő-testület – élén Óber Andrea polgármesterrel – gyorsan belefogott tervei megvalósításába. A polgármester legfontosabb célkitűzéseként – választási programjának első pontjaként – nevezte meg az évtizedek óta leromlott állapotban lévő régi intézmény helyett egy új óvoda létesítését a településen. Ahhoz, hogy ez az elképzelés valóra váljon a helyi önkormányzat önmagában mindig is kevésnek bizonyult, ezért nem csak jelentős kormányzati és helyi nagyvállalati szintű pénzügyi támogatásra, hanem sok-sok közös gondolkodásra, a közösségi célért – a projekt elejétől a végéig – minden szinten igazi „nagybetűs” összefogásra volt szükség.

BEINDULT A PROJEKT

Törő Gábor országgyűlési képviselő közbenjárása nyomán Magyarország Kormánya 2020.október 30-án 30.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott az óvoda fejlesztésének előkészítéséhez, tervek elkészítéséhez, ami jelentősen felgyorsította a folyamatokat. A jogerős építési engedély már 2021. márciusában rendelkezésre állt, a kiviteli tervek pedig áprilisra elkészültek. Ezek után ismét a kormány következett: 2021. november 25-i határozatában 591 millió forint összeggel támogatta az új óvoda építését.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 2021. júniusában indult, a nyertes kivitelező kiválasztását követően a vállalkozási szerződést 2021. októberében írta alá az önkormányzat a kivitelezővel, az SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft-vel. (A műszaki ellenőr Tátrai Ferenc lett.)

2022. januárjában kezdődött el a kivitelezés, azonban a hazánkat is érintő határ menti háború miatt az árak jelentősen emelkedtek, ezért jelentős többletköltség keletkezett. Ahhoz, hogy az építkezés befejeződhessen, a MASTERPLAST Nyrt. nyújtott a településnek 22 millió forint anyagi támogatást. Így az épület megvalósítása 2023. elejére befejeződött. Az új bútorzatra, berendezésekre azonban már nem futotta volna, ám ezek finanszírozására a MASTERPLAST Nyrt. ekkor további 20 millió forintot ajánlott fel.

AZ ÓVODAÉPÍTÉS ELŐZMÉNYEI

MI ÚJSÁG A RÉGI ÉPÜLETTEL?

A Kossuth Lajos utcai régi óvoda épülete 1890-ben épült, mai állapota sem méretében, sem műszaki állapotában nem biztosítja a szükséges feltételeket az óvodai nevelés megfelelő színvonalához, szakmai szinten tartásához. Az épülethez tartozó kiszolgáló egységek sem tükrözik a kor igényeit. Új épületre feltétlenül szüksége volt a településnek…

2 AZ 1-BEN: NEM CSAK ÚJ ÓVODA ÉPÜLT, A RÉGI KÚRIA KÖZKEDVELT ÉPÜLETE IS MEGMENEKÜLT

Több lehetséges verzió mérlegelése után a faluközpontban, a Fő utca 54. szám alatt található, korábban kultúrház és iskola funkciót is betöltő volt grófi kúria sokak által ismert és kedvelt, de sokáig lepusztult állapotban hagyott épületének megmentésével valósult meg az új óvoda, amely egy ideális, központi, de mégis természetközeli környezetben épülhetett fel. Most az óvodai működéssel új életre kel az épület és egy jövőbeni fejlesztés részeként – a település vezetésének reményei szerint – egy jó koncepcióval a hozzá tartozó régi kétszintes épületszárny is megújulhat.

AZ ÉPÜLET TÖRTÉNETE A RÉGI FUNKCIÓK UTÁN IS FOLYTATÓDHAT

A mostantól óvodaként működő volt kúria épülete Sárszentmihály egyedüli önkormányzati tulajdonban levő fennmaradt jelképe volt, mely mindig is a település lakóinak szolgálatában állt. Az 1945-ös évet követően az épületegyüttest többször átépítették, kisebb mértékű állagmegóvásokat és funkcionális átalakításokat végeztek rajta. Többször volt otthona iskolai csoportoknak, körülbelül 30 éven keresztül kultúrházként működött, de vegyes használata során még orvosi rendelő, könyvtár, nyugdíjasklub és még mozi is működött benne. A kétszintes kastély épületrészt a tanácsi időkben templomként használták, ennek bizonyítéka a homlokzat elé épített harangláb is. A rendszerváltást követően az iskolai funkciók változatlanul megmaradtak, kisebb átalakítások és felújítások történtek. De a 2010-es évet követően az épület erősen romlásnak indult, ekkor az iskolai funkciót megszüntették benne, a termeket pedig ezt követően raktárként használták.

Youtube video: