Érintetti körök bevonása

Érintetti körök bevonása

A Masterplast Csoport különös figyelmet fordít az érintetti körökkel való folyamatos párbeszédre és együttműködésre, vállalati tevékenysége során az érdekeik figyelembevételére, vállalati célokkal való összhangjának megteremtésére. Az érintetti körök érdekeit a Masterplast Nyrt. figyelembe veszi ESG stratégiájának megalkotása során is. Az együttműködő partnerekkel folytatott párbeszéd konstruktív, átlátható és kölcsönös bizalomra épül. A Masterplast Csoport felmérte ökoszisztémáját, azonosítva az érdekelt feleket, és a párbeszéd módját.

Piac

Ügyfelek, Végfelhasználók, Szállítók

 • Értékesítési képviselő
 • Partnerekhez rendelt vevőszolgálati kolléga
 • Műszaki szaktanácsadó biztosítása
 • Termékkatalógus elérhetővé tétele
 • Kiadványok és magazinok
 • Vállalati honlapok
 • Kereskedelmi vásárok
 • Edukáció az energiahatékonyságról és a hőszigetelőanyagok optimális felhasználásáról
 • Felelős beszerzési politika

Befektetők

Részvényesek, beleértve munkavállalók - intézményi befektetők - Magánszemélyek - Minősítő és rangsoroló ügynökségek

 • Befektetői tájékoztatók
 • Weboldal
 • Levelek a részvényeseknek
 • Részvényesi útmutató
 • Nyilatkozatok
 • Találkozók egyéni részvényesekkel
 • Egyeztetés befektetőkkel

Munkavállalók

Alkalmazottak - Ideiglenes alkalmazottak/ideiglenes munkavállalók – Alkalmazotti képviselők

 • Munkavállalók képviselete
 • Belső kommunikáció anyagok
 • Intranet
 • Weboldal
 • Fejlesztések
 • Általános vagy témaspecifikus felmérések

Szabályozó hatóságok

Kormányok - Szabályozók - Kormányközi szervezetek - Nemzetközi szervezetek - Szakmaközi szövetségek - Zöldépítési tanácsok

 • Részvétel szakmaközi szövetségek munkájában
 • Szakmai álláspontok kialakítása
 • Kapcsolattartás a Kormányzattal
 • Együttműködés pandémia során Országos Kórházi Főigazgatósággal

Helyi közösségek

Helyi önkormányzatok - Véleményformálók - Hagyományos média

Együttműködés öt területen:

 • Gyermekjólét, gyermekegészség
 • Helyi értékteremtés
 • Sporttámogatás
 • Környezetvédelem
 • Szakmai pályázatok

Civil társadalom

Nem kormányzati szervezetek - alapítványok - egyesületek

 • Partnerség a civil társadalommal
 • Együttműködés egyetemekkel, kórházakkal
 • Aktív részvétel és tagság építőipari szakmai szervezetekben
 • Rendszeres találkozók a helyi közigazgatás képviselőivel