Legfontosabb érték a munkavállaló

Legfontosabb érték a munkavállaló

A Masterplast Csoport legfőbb értékének a munkavállalót, a humán erőforrást tekinti, vallja, hogy csak a Vállalat alkalmazottaival történő együttműködéssel valósíthatók meg az üzleti és ESG célok, és érhetőek el hosszú távon fenntartható eredmények és sikerek. A Vállalat Csoport kilenc országban való jelenlétével stratégiai kérdésként kezeli a diverzitást, kulturális sokszínűséget, a képzett munkaerő hosszú távú alkalmazását, a különböző régiókban rendelkezésre álló munkaerő és tehetség optimális bevonását.

A munkaerőmenedzsment keretében fókuszba helyezi a Masterplast Csoport a munkaerő megtartását, a megfelelő kompenzációs csomag, belső és külső workshopok, felkészítői lehetőségek biztosításával.

A munkahelyi biztonság szavatolása alapvető értékeket képvisel. A Vállalat előnyben részesíti a helyi közösségekkel való együttműködés részeként a helyi munkavállalókat, ezáltal is erősítve érintetti körökkel az együttműködést.

Női munkavállalók aránya a felsővezetésben

19%

Nők átlagos aránya a középvezetők között

22%

Üzleti etika

  • Etikus gyakorlatok a munkavállalókkal: a munkavállalóink támogatása munkájuk tisztességes és felelősségteljes gyakorlásában
  • Felelős beszerzés: tisztességes és etikus munkavégzés a beszállítókkal az ellátási lánc egészében

Munkavállalói elkötelezettség és sokszínűség

  • Munkavállalói elkötelezettség: motiváló és vonzó munkakörnyezetet teremtünk minden alkalmazottunk számára
  • Sokszínűség és befogadás

Egészség és biztonság a teljes értékláncban

  • Az egészség és a biztonság biztosítása telephelyeinken
  • Beszállítóink, ügyfeleink, végfelhasználóink és a helyi közösségek: az egészség és biztonság biztosítása érdekében

A Masterplast Csoport kiemelt szempontnak tekinti a munkavállalói diverzitást, a különböző korosztályok és nemek arányos megjelenését az alkalmazotti struktúrában. A 30 év alatti munkavállalók aránya 2021-ben az év utolsó napján 26% volt Csoport szinten, míg az 50 év feletti munkavállalók aránya 14 %.

A Masterplast Csoport munkavállalói többségében a helyi közösségekből kerülnek ki, 25 km-nél kisebb távolságból érkeznek munkahelyükre több mint 80%ban. Csoport szinten mindössze 7% azon foglalkoztatottak aránya, akik 50 km-nél távolabbról járnak be napi szinten. Ez alól a szabadkai gyáregység bír eltérő jellemzőkkel, ahol 22% 25 km-nél távolabbról, míg további 13% 50 km-nél is távolabbról ingázik, köszönhetően annak a ténynek, hogy helyben munkaerőhiány jelentkezik.

Foglalkoztatottak aránya országok szerint

A munkahelyi balesetek száma a magyarországi telephelyeken 2021-ben összesen 14, míg a szabadkai telephelyen 24 volt, Csoport szinten 34 munkavállalóra vetítve jelentkezik 1 baleseti alkalom.

A Masterplast Csoport fejlődő vállalatcsoport, mely üzleti tevékenységének bővítésével újabb munkahelyeket teremt, lehetőséget biztosítva a hozzáadott értékteremtésre. A bővülés folyamatával együttjár az átmeneti fluktuáció, mely az üzleti tevékenység stabilizálódásával hosszú távú elkötelezettséggé válik.

Az elbocsátott munkavállalók száma 2021-ben 138 fő, míg a felmondott munkavállalók száma 243 fő. Kiugró a szabadkai adat, ahol 118 munkavállaló lett elbocsátva és 186 alkalmazott mondott fel, ez a helyi munkaerőpiaci adottságokkal mutat összefüggést. A kilépési forgalom 2021-ben 15%-os volt Csoport szinten, míg a belépési forgalom 22%-os. Két év alatt több, mint 200 fővel nőtt az aktív foglalkoztatottak száma a jelentős kapacitás bővítések eredményeképpen. A mérnök utánpótlásban a Vállalat Csoport együttműködik a helyi egyetemmel.

A munkavállalók folyamatos belső workshopokon vesznek részt a helyi szabályozásnak megfelelő óraszámban. Külön figyelmet fordítunk az induló, felkészítő fejlesztésekre. Fókuszban a vállalati kultúra, és annak erősítése, amin a szellemi munkavállalók többségében részt vettek, a fizikai dolgozóknál pedig elindult a folyamat. A 2021-ben megvalósított belső és külső fejlesztések együttes ideje 4530 óra, melyből kiemelkedik a Masterplast Medical induló termelésére való felkészítésként megvalósult workshop óraszám. Szervezett felkészítésen 2021-ben összesen 474 fő szellemi alkalmazott és 994 fő fizikai munkavállaló vett részt.